Klagomål

Om du önskar framföra ett klagomål pga. att du är missnöjd med våra tjänster kontaktar du oss via e-post här: klagomal@paynova.com.

Vår Klagomålsansvarige återkommer skriftligen till dig så snart som möjligt. Vår målsättning är att klagomål som inkommer till oss ska vara lösta inom 15 arbetsdagar från det att vi mottagit dem.

Är du inte nöjd med vårt svar har du rätt att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du når Allmänna reklamationsnämnden via deras hemsida eller genom att skicka ett brev.
Hemsida: www.arn.se
Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

Hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, kan du få kostnadsfri rådgivning. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.
Hemsida: www.konsumenternas.se

Klagomål hanteras utifrån PSD II-riktlinjer samt enligt de riktlinjer som tagits fram av Finansinspektionen.