Framtidens
Pay Later är
äntligen här

Vi erbjuder nu möjligheten att handla tryggt på flera marknader med vår Pay Later lösning.

Pay Later skapar de rätta förutsättningarna som främjar handel genom att ta bort risken som både köpare och handlare tagit sedan e-handelns begynnelse. Köparen får produkten innan hen betalar, och säljaren får ändå betalt med en gång. Paynova fungerar helt enkelt som en bro mellan de två och säkerställer deras respektive intressen.

Skapar trygghet mellan
köpare och säljare

I vår uppkopplade värld, där ingen är längre bort än sex handslag från någon på jorden, har trender och behov blivit helt globala. Barriärer har rivits och vi befinner oss nu i en gigantisk marknadsplats. Dock finns det fortfarande utmaningar att kunna handla över landsgränser på ett tryggt sätt. Vi har etablerat en metod som erbjuder en Pay Later-tjänst där både köpare och säljare ges en pålitlig transaktion. Oavsett geografisk utgångspunkt. Det är så vi bidrar till tillväxt.

Vi är övertygade om att säker handel utvecklar världen. 

Allt för många transaktioner är associerade med osäkerhet. Kommer jag att få varan jag köpt? Kommer jag att få betalt? Är överföringen av pengar och vara riktigt säker? Och vad händer om något blir fel? Vem kontaktar jag då? Vi har tagit bort osäkerheten och skapat en säker miljö som ger bägge parter trygghet och säkerhet. En stabil och pålitlig bro mellan köpare och säljare helt enkelt.

Plug’n play lösningen som möjliggör lokal Pay Later på den globala marknaden

Genom att sammanlänka människor och kompetenser, marknader och individer, tekniker och behov har vi utvecklat en metod som snabbt och smidigt kopplar ihop globala plattformar med lokalt kända finansinstitut.