Paynova AB (publ) är under namnändring till Sileon AB (publ).

För mer information, www.sileon.com eller kontakta oss.