Paynova har som bolag bytt namn till Sileon AB (publ). Varumärket och tjänsten Paynova påverkas inte av denna förändring.

För mer information, www.sileon.com eller kontakta oss.