Paynova-aktien

 

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 4 224 200,50 SEK fördelat på 16 896 802 aktier med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

ÄgareInnehavRöster i %
Rieber & Son2 395 97914,2%
Roosgruppen AB2 133 20612,6%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension890 4395,3%
Jeansson, Theodor791 4214,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB660 8143,9%
Biljon AB432 0632,6%
Chirp AB423 3692,5%
Ekberger, Daniel*343 3782,0%
Sundqvist, Kjell-Åke314 3721,9%
Andersson, Yngve312 5001,8%
De 10 största ägarna8 697 54151,5%
Övriga8 199 26148,5%
Totalt16 896 802100,0%

De största ägarna per den 30 september 2021
* Justerat för innehav via juridisk person och kapitalförsäkring

Analysbevakning

Analytiker: Jonas Amnesten
jonas.amnesten@redeye.se

Senaste analyserna av Paynova här.

Prenumerera på nyheter