Kalender

 

 

DatumAktivitet
25 Aug 2021
Delårsrapport Januari – Juni 2021
18 Nov 2021
Delårsrapport Januari – September 2021
18 Feb 2022
Bokslutskommuniké 2021
12 April 2022
Årsredovisning 2021
05 Maj 2022
Årsstämma
05 Maj 2022
Delårsrapport Januari – Mars 2022