Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 8 602 440,66 SEK fördelat på 339 736 030 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Origo Quest1 30 825 333 9,1%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 24 625 615 7,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 20 290 592 6,0%
Jeansson, Theodor 14 837 922 4,4%
Sundqvist, Kjell-Åke 14 315 000 4,2%
Ekberger, Daniel * 14 021 917 4,1%
Catella Bank SA  11 494 375 3,4%
Ahlenius, Bjarne * 10 017 543 2,9%
Chirp AB 9 027 533 2,7%
Norling, Robert 8 877 193 2,6%
De 10 största ägarna 124 607 118 46,6%
Övriga 181 403 007 53,4%
Totalt ** 339 736 030 100,0%

* De största ägarna per den 31 december 2017
** Justerat för innehav via juridisk person

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News