Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 7 515 764 SEK fördelat på 7 515 764 aktier med ett kvotvärde om cirka 1 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Handelsbanken Norge, Client Account 545 455 7,3%
Ekberger, Daniel* 389 110 5,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 360 794 4,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 355 832 4,7%
Jeansson, Theodor 347 000 4,6%
Chirp AB 323 501 4,3%
Origo Quest 1 306 481 4,1%
Magano AB 269 224 3,6%
Sundqvist, Kjell-Åke 249 800 3,3%
Swedbank Försäkring 168 313 2,2%
De 10 största ägarna 3 315 510 44,1%
Övriga 4 200 254 55,9%
Totalt 7 515 764 100,0%

De största ägarna per den 30 december 2019
* Justerat för innehav via juridisk person och kapitalförsäkring

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News