Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 9 160 614 SEK fördelat på 9 160 614 aktier med ett kvotvärde om cirka 1 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Handelsbanken Norge, Client Account 944 541 10,3%
Ekberger, Daniel* 486 238 5,3%
Jeansson, Theodor 433 750 4,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 416 426 4,5%
Chirp AB 404 376 4,4%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 395 238 4,3%
Origo Quest 1 306 481 3,3%
Godén, Svante 273 763 3,0%
Sundqvist, Kjell-Åke 249 800 2,7%
Magano AB 229 290 2,5%
De 10 största ägarna 4 139 903 45,2%
Övriga 5 020 711 54,8%
Totalt 9 160 614 100,0%

De största ägarna per den 28 februari 2020
* Justerat för innehav via juridisk person och kapitalförsäkring

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News