Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 9 160 614 SEK fördelat på 9 160 614 aktier med ett kvotvärde om cirka 1 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
RIEBER & SØN 944 541 10,3%
Ekberger, Daniel* 486 238 5,3%
Jeansson, Theodor 433 750 4,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 404 376 4,4%
Chirp AB 402 008 4,4%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 379 611 4,1%
Origo Quest 1 306 481 3,3%
Godén, Svante 273 763 3,0%
Sundqvist, Kjell-Åke 249 800 2,7%
Larsson, David* 249 524 2,7%
De 10 största ägarna 4 130 092 45,1%
Övriga 5 030 522 54,9%
Totalt 9 160 614 100,0%

De största ägarna per den 31 mars 2020
* Justerat för innehav via juridisk person och kapitalförsäkring

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News