Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 17 143 070,92 SEK fördelat på 677 030 982 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Magano AB 33 973 603 9,1%
Origo Quest1 30 648 016 8,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 26 737 159 7,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 19 362 054 5,2%
TAMT AB 14 837 922 4,0%
Sundqvist, Kjell-Åke 14 330 000 3,8%
Ekberger, Daniel * 14 021 917 3,8%
SIX SIS AG, W8IMY 11 685 549 3,1%
Ahlenius, Bjarne * 10 017 543 2,7%
Chirp AB 9 027 533 2,4%
De 10 största ägarna 184 641 296 49,4%
Övriga 189 068 337 50,6%
Totalt** 373 709 633 100,0%

De största ägarna per den 31 mars 2019
* Justerat för innehav via juridisk person

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News