Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 8 602 440,66 SEK fördelat på 339 736 030 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Origo Quest1 30 825 333 9,1%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 23 931 297 7,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 21 796 027 6,4%
Jeansson, Theodor 14 837 922 4,4%
Sundqvist, Kjell-Åke 14 315 000 4,2%
Ekberger, Daniel * 14 021 917 4,1%
Catella Bank SA  11 494 375 3,4%
Ahlenius, Bjarne * 10 017 543 2,9%
Chirp AB 9 027 533 2,7%
Norling, Robert 8 877 193 2,6%
De 10 största ägarna 159 144 140 46,8%
Övriga 180 591 890 53,2%
Totalt 339 736 030 100,0%

De största ägarna per den 30 april 2018
* Justerat för innehav via juridisk person

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News