Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 9 462 684,73 SEK fördelat på 373 709 633 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Magano AB 33 973 603 9,1%
Origo Quest1 30 820 000 8,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 26 280 865 7,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 21 127 063 5,7%
Jeansson, Theodor 14 837 922 4,0%
Sundqvist, Kjell-Åke 14 330 000 3,8%
Ekberger, Daniel * 14 021 917 3,8%
Catella Bank SA 11 494 375 3,1%
Ahlenius, Bjarne * 10 017 543 2,7%
Chirp AB 9 027 533 2,4%
De 10 största ägarna 185 930 821 49,8%
Övriga 187 778 812 50,2%
Totalt** 373 709 633 100,0%

De största ägarna per den 30 september 2018
* Justerat för innehav via juridisk person

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News