Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 9 462 684,73 SEK fördelat på 373 709 633 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Magano AB 33 973 603 9,1%
Origo Quest1 30 648 016 8,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 26 737 159 7,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 19 362 054 5,2%
TAMT AB 14 837 922 4,0%
Sundqvist, Kjell-Åke 14 330 000 3,8%
Ekberger, Daniel * 14 021 917 3,8%
SIX SIS AG, W8IMY 11 685 549 3,1%
Ahlenius, Bjarne * 10 017 543 2,7%
Chirp AB 9 027 533 2,4%
De 10 största ägarna 184 641 296 49,4%
Övriga 189 068 337 50,6%
Totalt** 373 709 633 100,0%

De största ägarna per den 31 mars 2019 * Justerat för innehav via juridisk person

Prenumerera Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News