Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 17 143 070,92 SEK fördelat på 677 030 982 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Ekberger, Daniel* 38 910 821 5,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 34 276 783 5,1%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 34 083 051 5,0%
Magano AB 33 973 603 5,0%
Chirp AB 32 413 021 4,8%
Origo Quest 1 30 648 016 4,5%
Jeansson, Theodor 27 159 013 4,0%
Sundqvist, Kjell-Åke 24 930 000 3,7%
Swedbank Försäkring 19 671 694 2,9%
Ulti AB 19 500 000 2,9%
De 10 största ägarna 295 566 002 43,7%
Övriga 381 464 980 56,3%
Totalt 677 030 982 100,0%

De största ägarna per den 30 juni 2019
* Justerat för innehav via juridisk person

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News