Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 12 984 106 SEK fördelat på 12 984 106 aktier med ett kvotvärde om cirka 1 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

 

Ägare Innehav Röster i %
RIEBER & SØN 1 343 553 10,3%
ROOSGRUPPEN AB 1 333 335 10,3%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 674 929 5,2%
Nordnet Pensionsförsäkringar 576 321 4,4%
Jeansson, Theodor 542 187 4,2%
Ekberger, Daniel* 437 558 3,4%
CHIRP AB 405 470 3,1%
Sundqvist, Kjell-Åke 313 800 2,4%
Larsson, David* 311 906 2,4%
BILJON 289 182 2,2%
De 10 största ägarna 6 228 241 48,0%
Övriga 6 755 865 52%
Totalt 12 984 106 100,0%

De största ägarna per den 30 september 2020
* Justerat för innehav via juridisk person och kapitalförsäkring

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News