Ledning & Styrelse

Ledning

Daniel Ekberger, född 1972
Verkställande direktör sedan 2013
Erfarenhet

Daniel Ekberger är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har stor erfarenhet från verksamheter i tillväxt och förändring. Daniel har haft flertalet ledande roller i närliggande branscher såsom telekom, IT och internet/media. Närmast kommer Daniel från AllTele där han varit CFO sedan 2011. Dessförinnan har Daniel varit CFO i bolag som Spotify, Atea och Martinsson Informationssystem.

Aktieinnehav

14 021 917 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
800 000 optioner.

E-post

daniel.ekberger@paynova.com

Cyle Witruk, född 1985
CTO sedan 2013
Erfarenhet

Cyle Witruk har arbetat som systemutvecklare och betalsystemsarkitekt på Paynova sedan 2006. Tidigare har Cyle arbetat som systemarkitekt, systemutvecklare och systemadministratör på eDentity Media, Inc. Cyle har en stark förståelse för mjukvaru- och systemdesign med huvudsaklig erfarenhet av att designa och bygga komplexa betalningsväxlar, integrationer mot inlösare och riskhanteringssystem med hjälp av olika tekniker.

Aktieinnehav

3 625 730 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
800 000 optioner.

E-post

cyle.witruk@paynova.com

Mattias Nygren, född 1973
CFO sedan 2018 // COO sedan 2016
Erfarenhet

Mattias Nygren är utbildad ekonom från Norwegian School of Managment och innehar även en MBA från University of South Florida. Mattias kommer närmast från Performance Potential, där han som medgrundare varit med och etablerat bolaget samt även arbetat med interimsuppdrag inom främst ekonomi. Dessförinnan har Mattias bland annat arbetat som Finance Manager på Hudson, Nordic Business Controller på Ingram Micro samt som konsult på Andersen.

Aktieinnehav

1 516 666 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
800 000 optioner.

E-post

mattias.nygren@paynova.com

David Larsson, född 1973
VP Sales & Marketing sedan 2017
Erfarenhet

David Larsson är civilekonom från Uppsala Universitet och innehar även en MBA från Helsingfors Handelshögskola. David kommer närmast från Mekonomen Group, där han som Group COO och medlem av koncernledningen ansvarade för strategi, företagsintegration samt gruppens förändringsprocess. Dessförinnan har David under 16 år innehaft svenska samt internationella roller inom Microsoft, som CFO, vVD samt marknads- och produktchef.

Aktieinnehav

4 480 989 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
800 000 optioner.

E-post

david.larsson@paynova.com

Joshua Lotz, född 1984
Produktutvecklingschef sedan 2017
Erfarenhet

Joshua Lotz har arbetat som produktledare på Paynova sedan 2013. Joshua är utbildad biokemist och teknisk översättare och har en bakgrund inom medicin och teknik. Tidigare har Joshua arbetat som bland annat projektledare för internationella projekt i Kina och inom teknikbranschen samt forskare inom läkemedelsbranschen i USA.

Aktieinnehav

0 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
800 000 optioner.

E-post

joshua.lotz@paynova.com

Styrelse

Anders Persson, född 1957
Styrelseordförande sedan maj 2015
Erfarenhet

Anders Persson har mer än 20 års erfarenhet från ledande inom både större och mindre bolag. Speciellt erfarenhet av såväl turn around som stark tillväxt under varierande förhållanden. Sedan 2014 arbetar han som styrelseledamot och rådgivare i ett flertal bolag. Dessförinnan var han under åren 2000-2014 interim VD samt vice VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, på Ericsson AB. Anders har styrelseerfarenhet från bl.a. Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014. Anders är civilingenjör från Chalmers.

Aktieinnehav

3 316 958 aktier

E-post

anders.persson@paynova.com

Mats Holmfeldt, född 1964
Styrelseledamot sedan maj 2014
Erfarenhet

Mats Holmfeldt har varit verksam inom Bank- och Finansbranschen i 25 år med ledande befattningar inom SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Idag är han bl.a Senior Advisor åt Rocket Internet Gmbh – Lendico och styrelseledamot i Lendico. Han har varit verksam som management- och strategikonsult och under de senaste åren engagerat sig i ett antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika branscher. Under åren 2009 – 2012 var han styrelseledamot i Resurs Bank AB (publ). och Reda Inkasso AB. Mats har bl.a en utbildning i företagsekonomi och national ekonomi vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav

0 aktier

E-post

mats.holmfeldt@paynova.com

Bo Mattsson, född 1960
Styrelseledamot sedan maj 2017.
Erfarenhet

Bo Mattsson är en etablerad serieentreprenör med lång erfarenhet av att grunda och utveckla företag inom främst internetbaserade konsument- och B2B-tjänster, och arbetar för närvarande med en ny tjänst som är under utveckling. Bo har bland annat varit grundare eller medgrundare till Cint, Mangold, Eurotrade, och NetTrade. Under ett antal år var Bo chef för Nordnet AB och Swedbank Fondkommission. Bo sitter idag i styrelser för Nepa AB, Refaranza AB, Techtroopers AB, Jetshop AB och Frink AB. Inget av dessa bolag är noterat, bortsett från Nepa som är noterat på Firsth North. Bo har en examen från Handelshögskolan..

Aktieinnehav

3 674 444 aktier

E-post

bo.mattsson@paynova.com

Johan Åberg, född 1961
Styrelseledamot sedan maj 2017
Erfarenhet

Johan Åberg har mångårig erfarenhet från detaljhandel, bland annat som VD för KappAhl AB, VD för Jula AB, och VD för Bauhaus KB. Johan är sedan augusti 2016 VD för Nille AS / Per Aarskog AS, där han även sitter i styrelsen sedan 2014. Johan sitter idag också i styrelsen för NetOnNet AB och egna bolaget Jiltreatail AB. Johan har en examen från IHM Business School.

Aktieinnehav

684 000 aktier

E-post

johan.aberg@paynova.com

Carola Lundell, född 1974
Styrelseledamot sedan maj 2017
Erfarenhet

Carola Lundell är chef för Tillväxtaffärer på TV4 där Carola och hennes team fokuserar på ett antal nyckelinitiativ med syfte att framtidssäkra affären och skapa nya intäkter genom att möta konsumenters och annonsörers förändrade beteende och behov. Carola har mer än 15 års erfarenhet av digitalisering och affärsutveckling och har bl.a. varit global digital chef på Electrolux, digitalt ansvarig på Coop och varit med och grundat Compost Marketing. Utöver sitt uppdrag på TV4 sitter Carola i styrelsen för Silva och Svegro. Carola har en examen från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav

250 000 aktier

E-post

carola.lundell@paynova.com