Ledning & Styrelse

Ledning

David Larsson, född 1973
Verkställande direktör sedan 2020 / VP Sales & Marketing sedan 2017
Erfarenhet

David Larsson är civilekonom från Uppsala Universitet och innehar även en MBA från Helsingfors Handelshögskola. David kommer närmast från Mekonomen Group, där han som Group COO och medlem av koncernledningen ansvarade för strategi, företagsintegration samt gruppens förändringsprocess. Dessförinnan har David under 16 år innehaft svenska samt internationella roller inom Microsoft, som CFO, vVD samt marknads- och produktchef.

Aktieinnehav

311 906 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
19 990 optioner.

Optionsprogram 2019:2022
42 528 optioner.

E-post

david.larsson@paynova.com

Ludvig Kolmodin, född 1972
CTO sedan 2019
Erfarenhet

Ludvig Kolmodin har mer än 20 års erfarenhet från tillväxtföretag och har haft ett flertal ledande roller inom bland annat Telco- och Online Gambling industrin. Ludvig har en bred kunskap inom IT och förändringsledning samt god förståelse för hur man bygger teknikorganisationer under stark tillväxt. Senast kommer Ludvig från NetEnt AB där han haft rollen om CIO/CTO.  Ludvig har en Fil Mag examen i Systemvetenskap från Mittuniversitetet.

Aktieinnehav

90 856 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2019:2022
71 234 optioner.

E-post

ludvig.kolmodin@paynova.com

Mattias Nygren, född 1973
CFO sedan 2018 / COO sedan 2016
Erfarenhet

Mattias Nygren är utbildad ekonom från Norwegian School of Managment och innehar även en MBA från University of South Florida. Mattias kommer närmast från Performance Potential, där han som medgrundare varit med och etablerat bolaget samt även arbetat med interimsuppdrag inom främst ekonomi. Dessförinnan har Mattias bland annat arbetat som Finance Manager på Hudson, Nordic Business Controller på Ingram Micro samt som konsult på Andersen.

Aktieinnehav

150 178 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
19 990 optioner.

Optionsprogram 2019:2022
42 528 optioner.

E-post

mattias.nygren@paynova.com

Jan Tryggvason, född 1984
Head of Product sedan 2019
Erfarenhet

Jan Tryggvason är civilekonom från Luleå Tekniska Universitet. Jan kommer närmast från Nordnet där han arbetade som produktägare för pension och automatiserade rådgivning- och investeringsprodukter. Tidigare har Jan jobbat på Klarna i 8 år med produktutveckling inom många delar av företaget samt med teknisk försäljning.

Aktieinnehav

42 187 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2019:2022
42 528 optioner.

E-post

jan.tryggvason@paynova.com

Filip Lundberg, född 1982
Head of Sales sedan 2018
Erfarenhet

Filip är Civilekonom från Ekonomihögskolan på Lunds Universitet. Dom senaste 10 åren har Filip jobbat i olika roller inom affärsutveckling och försäljning av B2B tjänster.

Fokus för Filip har varit komplex lösningsförsäljning och betalningslösningar med bla 4 år på Klarna.

Aktieinnehav

33 750 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2019:2022
25 517 optioner

E-post

filip.lundberg@paynova.com

Styrelse

Daniel Ekberger, född 1972
Styrelseordförande sedan juni 2020 / Verkställande direktör sedan 2013
Erfarenhet

Daniel Ekberger är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har stor erfarenhet från verksamheter i tillväxt och förändring. Daniel har haft flertalet ledande roller i närliggande branscher såsom telekom, IT och internet/media. Närmast kommer Daniel från AllTele där han varit CFO sedan 2011. Dessförinnan har Daniel varit CFO i bolag som Spotify, Atea och Martinsson Informationssystem.

Aktieinnehav

437 558 aktier

Teckningsoptioner

Optionsprogram 2018:2021
19 990 optioner.

Optionsprogram 2019:2022
42 528 optioner.

E-post

daniel.ekberger@paynova.com

Mats Holmfeldt, född 1964
Styrelseledamot sedan maj 2014
Erfarenhet

Mats Holmfeldt har varit verksam inom Bank- och Finansbranschen i 25 år med ledande befattningar inom SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Idag är han bl.a Senior Advisor åt Rocket Internet Gmbh – Lendico och styrelseledamot i Lendico. Han har varit verksam som management- och strategikonsult och under de senaste åren engagerat sig i ett antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika branscher. Under åren 2009 – 2012 var han styrelseledamot i Resurs Bank AB (publ). och Reda Inkasso AB. Mats har bl.a en utbildning i företagsekonomi och national ekonomi vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav

125 000 aktier

E-post

mats.holmfeldt@paynova.com

Bo Mattsson, född 1960
Styrelseledamot sedan maj 2017.
Erfarenhet

Bo Mattsson är en etablerad serieentreprenör med lång erfarenhet av att grunda och utveckla företag inom främst internetbaserade konsument- och B2B-tjänster, och arbetar för närvarande med en ny tjänst som är under utveckling. Bo har bland annat varit grundare eller medgrundare till Cint, Mangold, Eurotrade, och NetTrade. Under ett antal år var Bo chef för Nordnet AB och Swedbank Fondkommission. Bo sitter idag i styrelser för Nepa AB, Refaranza AB, Techtroopers AB, Jetshop AB och Frink AB. Inget av dessa bolag är noterat, bortsett från Nepa som är noterat på Firsth North. Bo har en examen från Handelshögskolan..

Aktieinnehav

85 796 aktier

E-post

bo.mattsson@paynova.com

Johan Åberg, född 1961
Styrelseledamot sedan maj 2017
Erfarenhet

Johan Åberg har mångårig erfarenhet från detaljhandel, bland annat som VD för KappAhl AB, VD för Jula AB, och VD för Bauhaus KB. Johan är sedan oktober 2018 CEO för Beans in Cup AB / PAMICA, där han även sitter i styrelsen. Johan sitter idag också i styrelsen för NetOnNet AB, Ställning Holding AB och egna bolaget Jiltreatail AB. Johan har en examen från IHM Business School.

Aktieinnehav

34 288 aktier

E-post

johan.aberg@paynova.com