Kalender

Datum Aktivitet
14 februari 2019 Bokslutskommuniké januari-december 2018
11 april 2019 Årsredovisning 2018
7 maj 2019 Delårsrapport januari-mars 2019
7 maj 2019 Årsstämma
29 augusti 2019 Delårsrapport januari-juni 2019
15 november 2019 Delårsrapport januari-september 2019
20 februari 2020 Bokslutskommuniké januari-december 2019

 

Prenumerera

Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News