Kalender

Datum Aktivitet
14 februari 2018 Bokslutskommuniké januari-december 2017
17 april 2018 Årsredovisning 2017
8 maj 2018 Delårsrapport januari-mars 2018
8 maj 2018 Årsstämma
29 augusti 2018 Delårsrapport januari-juni 2018
16 november 2018 Delårsrapport januari-september 2018
14 februari 2019 Bokslutskommuniké januari-december 2018

 

Prenumerera

Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News