Kalender

Datum Aktivitet
8 november 2019 Delårsrapport januari-september 2019
20 februari 2020 Bokslutskommuniké januari-december 2019
15 april 2020 Årsredovisning 2019
6 maj 2020 Årsstämma
6 maj 2020 Delårsrapport januari-mars 2020
21 augusti 2020 Delårsrapport januari-juni 2020
13 november 2020 Delårsrapport januari-september 2020
Prenumerera

Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News