Kalender

Datum Aktivitet
6 maj 2020 Årsstämma
6 maj 2020 Delårsrapport januari-mars 2020
26 maj 2020 Extra Bolagsstämma
17 juni 2020 Extra Bolagsstämma
21 augusti 2020 Delårsrapport januari-juni 2020
13 november 2020 Delårsrapport januari-september 2020
Prenumerera

Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News