Kalender

Datum Aktivitet
13 november 2020 Delårsrapport januari-september 2020
11 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020
21 april 2021 Årsredovisning 2020
6 maj 2021 Delårsrapport januari-mars 2021
6 maj 2021 Årsstämma
25 augusti 2021 Delårsrapport januari-juni 2021
Prenumerera

Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News