Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 6 970 309 SEK fördelat på 6 970 309 aktier med ett kvotvärde om cirka 1 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare Innehav Röster i %
Ekberger, Daniel* 384 910 5,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 351 548 5,0%
AB Magano 339 737 4,9%
Chirp AB 323 081 4,6%
Origo Quest 1 306 481 4,4%
Jeansson, Theodor 264 108 3,8%
Sundqvist, Kjell-Åke 249 800 3,6%
Swedbank Försäkring 168 317 2,4%
Biljon AB 156 706 2,2%
Six Sis AG, W8IMY 139 442 2,0%
De 10 största ägarna 2 684 130 38,5%
Övriga 4 286 216 61,5%
Totalt 6 970 346 100,0%

De största ägarna per den 30 september 2019
* Justerat för innehav via juridisk person

Prenumerera
Prenumerera på nyheter från Paynova via Cision News