Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 6 407 678,60 SEK fördelat på 253 058 333 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare* Innehav Röster i %
Origo Quest1*** 22 705 202 9,0%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 20 418 800 8,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 14 204 269 5,6%
Sundqvist, Kjell-Åke 10 700 000 4,2%
Ekberger, Daniel** 10 464 309 4,1%
TAMT AB 10 000 000 4,0%
Catella Bank SA 9 883 586 3,9%
Ahlenius, Bjarne** 9 350 877 3,7%
Norling, Robert 8 877 193 3,5%
Ancoria Insurance Public Ltd 7 307 500 2,9%
De tio största ägarna 123 911 736 49,0%
Övriga 129 146 597 51,0%
Totalt*** 253 058 333 100,00%

 

* De största ägarna per den 31 december 2016
** Justerat för innehav via juridisk person
*** Justerat för riktad nyemission registrerat 2017-01-03