Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 6 659 769,80 SEK fördelat på 263 014 166 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,03 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Unfortunately, we could not get stock quote FRA:7PN this time.

Ägare* Innehav Röster i %
Origo Quest1 23 119 000 8,8%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 21 123 018 8,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 13 756 635 5,2%
Sundqvist, Kjell-Åke 10 725 000 4,1%
Ekberger, Daniel** 10 464 309 4,0%
TAMT AB 10 000 000 3,8%
Catella Bank SA 9 883 586 3,8%
Ahlenius, Bjarne** 9 350 877 3,6%
Norling, Robert 8 877 193 3,4%
Ancoria Insurance Public Ltd 7 307 500 2,8%
De tio största ägarna 124 607 118 47,4%
Övriga 138 407 048 52,6%
Totalt*** 263 014 166 100,00%

 

* De största ägarna per den 30 september 2017
** Justerat för innehav via juridisk person