Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 8 602 440,66 SEK fördelat på 339 736 030 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Unfortunately, we could not get stock quote FRA:7PN this time.

Ägare* Innehav Röster i %
Origo Quest1 23 119 000 8,8%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 21 123 018 8,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 13 756 635 5,2%
Sundqvist, Kjell-Åke 10 725 000 4,1%
Ekberger, Daniel** 10 464 309 4,0%
TAMT AB 10 000 000 3,8%
Catella Bank SA 9 883 586 3,8%
Ahlenius, Bjarne** 9 350 877 3,6%
Norling, Robert 8 877 193 3,4%
Ancoria Insurance Public Ltd 7 307 500 2,8%
De tio största ägarna 124 607 118 47,4%
Övriga 138 407 048 52,6%
Totalt*** 263 014 166 100,00%

 

Under december 2017 har Paynova slutfört och registrerat den emission med företräde för aktieägarna som beslutades vid bolagets extra bolagsstämma den 12 oktober 2017. Emissionen har medfört att antalet aktier ökat med 76 721 864 aktier. Dessa kommer att inkluderas i ovan tabell vid nästa planerade uppdatering strax efter utgången av fjärde kvartalet 2017.

 

* De största ägarna per den 30 september 2017
** Justerat för innehav via juridisk person