Paynovaaktien

Aktiekapitalet i Paynova utgörs av 6 091 166,66 SEK fördelat på 240 558 333 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,025 SEK. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier har lika rätt till andel i Paynovas tillgångar och vinst, och inga aktier med olika röstvärde är utgivna.

Ägare* Innehav Röster i %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 19 588 096 8,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 13 898 691 5,8%
Catella Bank SA 10 944 981 4,5%
Sundqvist, Kjell-Åke 10 700 000 4,4%
Ekberger, Daniel** 10 464 309 4,4%
Origo Quest1 10 205 202 4,2%
TAMT AB 10 000 000 4,2%
Ahlenius, Bjarne** 9 350 877 3,9%
Norling, Robert 8 877 193 3,7%
Ancoria Insurance Public Ltd 7 307 500 3,0%
De tio största ägarna 111 336 849 46,3%
Övriga 129 221 484 53,7%
Totalt 240 558 333 100,00%

 

* De största ägarna per den 30 september 2016
** Justerat för innehav via juridisk person