Ledning

Daniel Ekberger, f 1972
Verkställande direktör sedan 2013 

Erfarenhet: Daniel Ekberger är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har stor erfarenhet från verksamheter i tillväxt och förändring. Daniel har haft flertalet ledande roller i närliggande branscher såsom telekom, IT och internet/media. Närmast kommer Daniel från AllTele där han varit CFO sedan 2011. Dessförinnan har Daniel varit CFO i bolag som Spotify, Atea och Martinsson Informationssystem.

Aktieinnehav: 13 969 349 aktier
Teckningsoptioner: 500 000 optioner, berättigande till teckning av 549 246 aktier i Paynova.

E-post: daniel.ekberger@paynova.com

Bjarne Ahlenius, f 1975
CFO sedan 2013

Erfarenhet: Bjarne Ahlenius är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet med bred kunskap och över tio års erfarenhet från olika ekonomtjänster. Bjarne kommer närmast från Frösunda Omsorg AB där han arbetade som Head of Business Controll. Dessförinnan har Bjarne bland annat arbetat som Head of Business Controll, CFO och Business Controller på JB Education AB och som transaktionskonsult på Ernst & Young.

Aktieinnehav: 10 017 543 aktier
Teckningsoptioner: 500 000 optioner, berättigande till teckning av 549 246 aktier i Paynova.

E-post: bjarne.ahlenius@paynova.com

Cyle Witruk, f 1985
Utvecklingschef (CTO) sedan 2013

Erfarenhet: Cyle Witruk har arbetat som systemutvecklare och betalsystemsarkitekt på Paynova sedan 2006. Tidigare har Cyle arbetat som systemarkitekt, systemutvecklare och systemadministratör på eDentity Media, Inc. Cyle har en stark förståelse för mjukvaru- och systemdesign med huvudsaklig erfarenhet av att designa och bygga komplexa betalningsväxlar, integrationer mot inlösare och riskhanteringssystem med hjälp av olika tekniker.

Aktieinnehav: 3 625 730 aktier
Teckningsoptioner: 0 optioner

E-post: cyle.witruk@paynova.com

Jonas Rydén, f 1984
Affärsutvecklingschef sedan 2015

Erfarenhet: Jonas Rydén är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Jonas kommer närmast från Cartina där han har arbetat som managementkonsult primärt inriktad mot affärsutveckling inom betalindustrin och e-handel. Dessförinnan har Jonas erfarenhet från e-handels- och betalföretaget Klarna där han arbetat som manager inom Operational Excellence and Development samt som managementkonsult på Connecta och CFI Group.

Aktieinnehav: 334 326 aktier
Teckningsoptioner: 500 000 optioner, berättigande till teckning av 549 246 aktier i Paynova.

E-post: jonas.ryden@paynova.com

Mattias Nygren, f 1973
COO sedan 2016

Erfarenhet: Mattias Nygren är utbildad ekonom från Norwegian School of Managment och innehar dessutom en MBA från University of South Florida. Mattias kommer närmast från Performance Potential, där han som medgrundare varit med och etablerat bolaget samt även arbetat med interimsuppdrag inom främst ekonomi. Dessförinnan har Mattias bland annat arbetat som Finance Manager på Hudson, Nordic Business Controller på Ingram Micro samt som konsult på Andersen.

Aktieinnehav: 666 666 aktier
Teckningsoptioner: 0 optioner

E-post: mattias.nygren@paynova.com

edf

David Larsson, f 1973
Försäljnings- och marknadschef sedan 2017

Erfarenhet: David Larsson är utbildad MBA från Helsingfors handelshögskola samt civilekonom från Uppsala Universitet. David har erfarenhet av handel, IT relaterade lösningserbjudanden till företag och konsument samt strategi. David har innehaft ledande positioner inom branscher så som mjukvara, spel, handel och konsulting. Närmast kommer David från Mekonomen Group där han Group COO och medlem av koncernledning ansvarade för strategi, företagsintegration samt gruppens förändringsprocess. Dessförinnan har David under 16 år innehaft svenska samt internationella CFO, vVD samt marknads- och produktchefsroller inom Microsoft.

Aktieinnehav: 933 333 aktier
Teckningsoptioner: 0 optioner

E-post: david.larsson@paynova.com

Joshua Lotz, f 1984,
Produktutvecklingschef sedan 2017

Erfarenhet: Joshua Lotz har arbetat som produktledare på Paynova sedan 2013. Joshua är utbildad biokemist och teknisk översättare och har en bakgrund inom medicin och teknik. Tidigare har Joshua arbetat som bland annat projektledare för internationella projekt i Kina och inom teknikbranschen samt forskare inom läkemedelsbranschen i USA.

Aktieinnehav: o aktier
Teckningsoptioner: 500 000 optioner, berättigande till teckning av 549 246 aktier i Paynova.

E-post: joshua.lotz@paynova.com

Styrelse

Anders Persson, f 1957
Styrelseordförande sedan maj 2015

Erfarenhet: Anders Persson har mer än 20 års erfarenhet från ledande inom både större och mindre bolag. Speciellt erfarenhet av såväl turn around som stark tillväxt under varierande förhållanden. Sedan 2014 arbetar han som styrelseledamot och rådgivare i ett flertal bolag. Dessförinnan var han under åren 2000-2014 interim VD samt vice VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, på Ericsson AB. Anders har styrelseerfarenhet från bl.a. Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014. Anders är civilingenjör från Chalmers.

Aktieinnehav: 3 316 958 aktier
Epost: anders.persson@paynova.com

Mats Holmfeldt, f 1964
Styrelseledamot sedan maj 2014

Erfarenhet: Mats Holmfeldt har varit verksam inom Bank- och Finansbranschen i 25 år med ledande befattningar inom SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Idag är han bl.a Senior Advisor åt Rocket Internet Gmbh – Lendico och styrelseledamot i Lendico. Han har varit verksam som management- och strategikonsult och under de senaste åren engagerat sig i ett antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika branscher. Under åren 2009 – 2012 var han styrelseledamot i Resurs Bank AB (publ). och Reda Inkasso AB. Mats har bl.a en utbildning i företagsekonomi och national ekonomi vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier
Epost: mats.holmfeldt@paynova.com

Bo Mattsson, f 1960
Styrelseledamot sedan maj 2017.

Erfarenhet: Bo Mattsson är en etablerad serieentreprenör med lång erfarenhet av att grunda och utveckla företag inom främst internetbaserade konsument- och B2B-tjänster, och arbetar för närvarande med en ny tjänst som är under utveckling. Bo har bland annat varit grundare eller medgrundare till Cint, Mangold, Eurotrade, och NetTrade. Under ett antal år var Bo chef för Nordnet AB och Swedbank Fondkommission. Bo sitter idag i styrelser för Nepa AB, Refaranza AB, Techtroopers AB, Jetshop AB och Frink AB. Inget av dessa bolag är noterat, bortsett från Nepa som är noterat på Firsth North. Bo har en examen från Handelshögskolan..

Aktieinnehav: 3 674 444 aktier
Epost: bo.mattsson@paynova.com

Johan Åberg, f 1961
Styrelseledamot sedan maj 2017

Erfarenhet: Johan Åberg har mångårig erfarenhet detaljhandel, bland annat som VD för KappAhl AB, VD för Jula AB, och VD för Bauhaus KB. Johan är sedan augusti 2016 VD för Nille AS / Per Aarskog AS, där han även sitter i styrelsen sedan 2014. Johan sitter idag också i styrelsen för NetOnNet AB och egna bolaget Jiltreatail AB. Johan har en examen från IHM  Business School.

Aktieinnehav: 334 333 aktier
Epost: johan.aberg@paynova.com

Carola Lundell, f 1974
Styrelseledamot sedan maj 2017

Erfarenhet: Carola Lundell är chef för Tillväxtaffärer på TV4 där Carola och hennes team fokuserar på ett antal nyckelinitiativ med syfte att framtidssäkra affären och skapa nya intäkter genom att möta konsumenters och annonsörers förändrade beteende och behov. Carola har mer än 15 års erfarenhet av digitalisering och affärsutveckling och har bl.a. varit global digital chef på Electrolux, digitalt ansvarig på Coop och varit med och grundat Compost Marketing. Utöver sitt uppdrag på TV4 sitter Carola i styrelsen för Silva och Svegro. Carola har en examen från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier
Epost: carola.lundell@paynova.com