Ledning

Daniel Ekberger, f 1972
Verkställande direktör sedan 2013 och tf Försäljningschef

Erfarenhet: Daniel Ekberger är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har stor erfarenhet från verksamheter i tillväxt och förändring. Daniel har haft flertalet ledande roller i närliggande branscher såsom telekom, IT och internet/media. Närmast kommer Daniel från AllTele där han varit CFO sedan 2011. Dessförinnan har Daniel varit CFO i bolag som Spotify, Atea och Martinsson Informationssystem.

Aktieinnehav: 10 464 332 aktier
Teckningsoptioner: 500 000 optioner

E-post: daniel.ekberger@paynova.com

Bjarne Ahlenius, f 1975
CFO sedan 2013

Erfarenhet: Bjarne Ahlenius är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet med bred kunskap och över tio års erfarenhet från olika ekonomtjänster. Bjarne kommer närmast från Frösunda Omsorg AB där han arbetade som Head of Business Controll. Dessförinnan har Bjarne bland annat arbetat som Head of Business Controll, CFO och Business Controller på JB Education AB och som transaktionskonsult på Ernst & Young.

Aktieinnehav: 9 350 877 aktier
Teckningsoptioner: 500 000 optioner

E-post: bjarne.ahlenius@paynova.com

Cyle Witruk, f 1985
Utvecklingschef (CTO) sedan 2013

Erfarenhet: Cyle Witruk har arbetat som systemutvecklare och betalsystemsarkitekt på Paynova sedan 2006. Tidigare har Cyle arbetat som systemarkitekt, systemutvecklare och systemadministratör på eDentity Media, Inc. Cyle har en stark förståelse för mjukvaru- och systemdesign med huvudsaklig erfarenhet av att designa och bygga komplexa betalningsväxlar, integrationer mot inlösare och riskhanteringssystem med hjälp av olika tekniker.

Aktieinnehav: 2 719 298 aktier

E-post: cyle.witruk@paynova.com

Jonas Rydén, f 1984
Affärsutvecklingschef sedan 2015

Erfarenhet: Jonas Rydén är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Jonas kommer närmast från Cartina där han har arbetat som managementkonsult primärt inriktad mot affärsutveckling inom betalindustrin och e-handel. Dessförinnan har Jonas erfarenhet från e-handels- och betalföretaget Klarna där han arbetat som manager inom Operational Excellence and Development samt som managementkonsult på Connecta och CFI Group.

Aktieinnehav: 250 745 aktier
Teckningsoptioner: 500 000 optioner

E-post: jonas.ryden@paynova.com

Mattias Nygren, f 1973
COO sedan 2016

Erfarenhet: Mattias Nygren är utbildad ekonom från Norwegian School of Managment och innehar dessutom en MBA från University of South Florida. Mattias kommer närmast från Performance Potential, där han som medgrundare varit med och etablerat bolaget samt även arbetat med interimsuppdrag inom främst ekonomi. Dessförinnan har Mattias bland annat arbetat som Finance Manager på Hudson, Nordic Business Controller på Ingram Micro samt som konsult på Andersen.

Aktieinnehav: 500 000 aktier
Teckningsoptioner: 0 optioner

E-post: mattias.nygren@paynova.com

Styrelse

Anders Persson, f 1957
Styrelseordförande sedan maj 2015

Erfarenhet: Anders Persson har mer än 20 års erfarenhet från ledande inom både större och mindre bolag. Speciellt erfarenhet av såväl turn around som stark tillväxt under varierande förhållanden. Sedan 2014 arbetar han som styrelseledamot och rådgivare i ett flertal bolag. Dessförinnan var han under åren 2000-2014 interim VD samt vice VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, på Ericsson AB. Anders har styrelseerfarenhet från bl.a. Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014. Anders är civilingenjör från Chalmers.

Aktieinnehav: 650 000 aktier
Epost: anders.persson@paynova.com

Yngve Andersson, f 1942
Styrelseledamot sedan maj 2010 (styrelseordförande maj 2012 – maj 2015).

Erfarenhet: Yngve Andersson har varit verksam i den finansiella sektorn hela sin liv. Han har mycket god förståelse för den sektorns behov av betalningslösningar. Yngve är styrelseordförande i Allra Finans AB, TargetEveryOne AB, Yvonne Lin AB, Lilludden Konsult AB, samt RE:Cash Scandinavia AB. Yngve är vidare styrelseledamot i Bengtwicksén AB och Gustavia Fonder AB. Yngve har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat ICA Banken AB, D Carnegie AB, Remium AB, Smarteq AB, Netwise AB, OM Broker Services AB, Orc Software AB, Dustin AB, Compricer AB, Capitex AB, Bizit AB, Seamless AB, Medcore AB och Svensk Friidrott. Yngve har varit verksam i koncernledningarna för S E Banken, Sparbanken Sverige och Trygg Hansa samt VD för Trygg Banken.

Aktieinnehav: 3 621 052 aktier
Epost: yngve.andersson@home.se

Mats Holmfeldt, f 1964
Styrelseledamot sedan maj 2014

Erfarenhet: Mats Holmfeldt har varit verksam inom Bank- och Finansbranschen i 25 år med ledande befattningar inom SEB, Swedbank och Intrum Justitia. Idag är han bl.a Senior Advisor åt Rocket Internet Gmbh – Lendico och styrelseledamot i Lendico. Han har varit verksam som management- och strategikonsult och under de senaste åren engagerat sig i ett antal innovationsföretag och start-ups inom flera olika branscher. Under åren 2009 – 2012 var han styrelseledamot i Resurs Bank AB (publ). och Reda Inkasso AB. Mats har bl.a en utbildning i företagsekonomi och national ekonomi vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier
Epost: mats.holmfeldt@gmail.com

Marcus Lorendal, f 1969
Styrelseledamot sedan maj 2015

Erfarenhet: Marcus Lorendal är sedan 2017 CEO för Nordic Cinema Group.  Under åren 2012-2016 var Marcus CFO för GANT koncernen och dessförinnan var han Vice President på Arthrocare med ansvar för EMEA och Asia / Pacific regionerna.  Under åren 2001-2008 arbetade Marcus på General Electric där han innehade flera ledande befattningar både nationellt och internationellt inom finansfunktionen, däribland nordisk CFO för Capital Solutions. Marcus har även erfarenhet som revisor på PwC under åren 1995-2001 då han också arbetade internationellt. Marcus är civilekonom från Mittuniversitetet.

Aktieinnehav: 0 aktier
Epost: marcus.lorendahl@bredband.net

Torkel Hallander, f 1966
Styrelseledamot sedan maj 2015

Erfarenhet: Torkel Hallander är sedan 2009 VD, entreprenör och investerare i olika e-handelsföretag genom Nordic Etail AB som utvecklat och sålt Bythjul.com, och som nu driver Cykelkraft.se, Mekster.se mfl.  Sedan millennieskiftet har Torkel varit VD i företag med inriktning på retail i It-företag såsom Agresso, EDB-gruppen och Hemmabutikerna. Dessförinnan har han innehaft olika positioner, både nationellt och internationellt, inom Shell. Torkel är bl.a. styrelseordförande i Animail AB och är civilekonom inom Finance från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 0 aktier
Epost: torkel.hallander@hotmail.com