Kalender

Datum Aktivitet
14 februari 2018 Bokslutskommuniké januari-december 2017
18 april 2018 Årsredovisning 2017
8 maj 2018 Delårsrapport januari-mars 2018
8 maj 2018 Årsstämma