Kalender

Datum Aktivitet
19 april 2017 Årsredovisning 2016
9 maj 2017 Delårsrapport januari-mars 2017
10 maj 2017 Årsstämma
25 augusti 2017 Delårsrapport januari-juni 2017
30 oktober 2017 Delårsrapport januari-september 2017
14 februari 2018 Bokslutskommuniké januari-december 2017