Kalender

Datum Aktivitet
18 februari 2016 Bokslutskommuniké januari-december 2015
20 april 2016 Årsredovisning 2015
10 maj 2016 Delårsrapport januari-mars 2016
11 maj 2016 Årsstämma
25 augusti 2016 Delårsrapport januari-juni 2016
10 november 2016 Delårsrapport januari-september 2016
16 februari 2017 Bokslutskommuniké januari-december 2016
10 maj 2017 Årsstämma