FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

Om du är missnöjd över hanteringen av ett ärende rekommenderar vi dig att kontakta Paynovas konsument- eller handlarsupportsupport@paynova.com respektive merchantsupport@paynova.com som ska kunna lösa de flesta problem och missförstånd.

Om du mot förmodan fortfarande är missnöjd kan du eskalera till vår klagomålsansvarige genom att skicka mejl till klagomal@paynova.com. Du får då ett ärendenummer och kan förvänta dig ett svar från Paynova inom 14 arbetsdagar.

Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende hos vår Klagomålsansvarige har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden.